ترفندستــــــــــŤařfăņdــــــــــاݧ

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 20k+

توضیحات

تنها کانال برنامه کرک، مود، پولی، اموزش فیلترشکن و ادیت برنامه ها با جست جو ساده تمامی برنامه ها موجوده منتظر جدید ترین کارامون باشید

 

جزئیات خاص

لینک کانال telegram.me/Tarfandestan_org