علاءالدین

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 50k+

توضیحات

مرجع اصلی تلفن همراه کشور در تلگرام

 

جزئیات خاص

لینک کانال telegram.me/alaeddinmobile