تماشا | tamasha.ir

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: +9000

توضیحات

سرویس اشتراک ویدئو حرفه ای برای ایرانیان

جزئیات خاص

لینک کانال telegram.me/tamasha_channel