کانال دیرین دیرین

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 50k+

توضیحات

کانال باشگاه هواداران-دیرین دیرین-

-هر روز ساعت 12ظهر قسمت جدید

جزئیات خاص

لینک کانال telegram.me/dirindirinfanclub