سازه پلاس | sazeplus.com

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 3000+

توضیحات

فناوری در خدمت مهندسی

جزئیات خاص

لینک کانال telegram.me/sazeplusChannel