مهندس سلام | HiEng.ir

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: +100k

توضیحات

جدید ترین و جالب ترین تکنولوژی های روز جهان

جزئیات خاص

لینک کانال telegram.me/hieng