تکنولوژی روز

سروش
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 1000-

توضیحات

اخرین اخبار از تکنولوژی های روز ایران و جهان
و کلی مطالب جالب

جزئیات خاص

لینک کانال sapp.ir/News_technology