آشپز باشی

سروش
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 1000-

توضیحات

برترین مطالب به روز آشپزی
بهترین ها خاص ترین ها
اونواع دسرنوشیدنی و خواراکی ها

جزئیات خاص

لینک کانال sapp.ir/ashpaz_ir