شام ايرانی

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 20k+

توضیحات

کانال شام ايرانی

جزئیات خاص

لینک کانال telegram.me/sham_irani