اشپزی من

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 1000+

توضیحات

کانالی پر از مطلاب شیرینی پزی اشپزی ژله تزریقی دسر غذا

جزئیات خاص

لینک کانال telegram.me/Ashpzenemonh