کیک سرا

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 1000-

توضیحات

بزرگترین کانال تخصصی آموزش انواع کیک در  تلگرام

جزئیات خاص

لینک کانال telegram.me/cakesara