آشــــپزخونه خودمونی

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 30k+

توضیحات

ایده های جالب آشپزی با دستورات بی دردسر و ارزان صفحه اینستاگرام ما : Instagram.com/honarashpazi113

جزئیات خاص

لینک کانال telegram.me/honarashpazi113