گوگل طب

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 1000+

توضیحات

مرجع پزشکی طب مکمل و سنتی.ارائه دهنده راهکارهای نوین درمانی و اموزشی

جزئیات خاص

لینک کانال telegram.me/googleteb