نبض

سروش
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 1000-

توضیحات

به روز ترین مباحث اموزشی کمک های اولیه و مراقبت های بهداشتی بیماری های خانواده و فیلم های جذاب پزشکی

جزئیات خاص

لینک کانال sapp.ir/pezeshki2018