سلامت و بهداشت زنان

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: +200k

توضیحات

ورود آقایون مطلقاً ممنوع
ادد کردن خانم ها اجباریه
اولین کانال تخصصی سلام و بهداشت فردی
رابطه های زناشویی را جدی بگیرید

جزئیات خاص