اطلاعات مفید

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 1000-

توضیحات

 ماسعی داریم در این کانال اطلاعات شما را در زمینه سلامت و زیبایی افزایش دهیم ما را در این راستا یاری نمایید.

جزئیات خاص

لینک کانال telegram.me/cap_net1