کله قند

ایتا
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 1000-

توضیحات

جوک های ناب ناب

جزئیات خاص

لینک کانال eitaa.com/kaleghand