سکانس های ماندگار

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: +6000

توضیحات

سکانس و دیالوگ برتر

جزئیات خاص

لینک کانال t.me/Sekance20