اطلاعات عمومی

سروش
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 1000-

توضیحات

اطلاعات عمومی ، عجایب و دانستنی های سلامت، علم،تاریخ،تکنولوژی

جزئیات خاص

لینک کانال sapp.ir/ettelaat_omomi
×

کانال یاب حرفه ای

با جستجوی موضوعی

دانلود از بازار

اپلیکیشن کانال سرای تلگرام

دانلود ازگوگل پلی

اپلیکیشن کانال سرای تلگرام

×