کانال گیزمیز

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 1m+

توضیحات

کانال سرگرمی گیزمیز

جزئیات خاص

لینک کانال telegram.me/gizmiztel