خدای جذابیت هستم

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: +100k

توضیحات

خدای جذابیت هستم

جزئیات خاص

لینک کانال telegram.me/khodaye_jazabiyat