خندستون

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: +5000

توضیحات

فقط واسه یچیز کنارتونیم!

واسه شــاد کردن دلاتــون 

وگرنه کانـال که زیاده 

 

جزئیات خاص

لینک کانال telegram.me/persianlaugh