کانال جوک ایرانی

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 30k+

توضیحات

با ما فقط بخندید

جزئیات خاص

لینک کانال telegram.me/jokeiranii