بِـدَنديد=بدانيد+بخنديد

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 1m+

توضیحات

این کانال بر پایه اخلاق و هنجارهای جامعه طراحی شده است.

جزئیات خاص

لینک کانال telegram.me/bedandid