زبان كنكور(زينعلي)

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 10k+

توضیحات

مديريت كانال: مرتضي زينعلي.

مؤلف منتخب جشنواره رشد

دبير ممتاز استعدادهاي درخشان(حلي)

مدرس منتخب  صدا وسيما  

جزئیات خاص

لینک کانال telegram.me/zabankonkoor
×

کانال یاب حرفه ای

با جستجوی موضوعی

دانلود از بازار

اپلیکیشن کانال سرای تلگرام

دانلود ازگوگل پلی

اپلیکیشن کانال سرای تلگرام

×