خودرو

سروش
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 1000-

توضیحات

اخبار مهم خورو و ماشین را از این کانال دنبال کنید.

جزئیات خاص

لینک کانال sapp.ir/12bmw21