ارز آنلاین

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 1000-

توضیحات

قیمت طلا و دلارها

جزئیات خاص

لینک کانال t.me/arzanlaini