خبرگزاری راست قامتان

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 2000+

توضیحات

✅ خبرگزاری راست قامتان ، اطلاع رسانی قوانین و مقررات خانواده شهدا ، جانبازان، آزادگان و ایثارگران

جزئیات خاص

لینک کانال t.me/rastghamatan_com