اقتصاد آنلاين

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 50k+

توضیحات

اقتصاد آنلاین؛

پرمخاطب ترين رسانه مجازي در اقتصاد ايران

www.eghtesadonline.com

 

جزئیات خاص

لینک کانال telegram.me/eghtesadonline