تهران پرس

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 2000-

توضیحات

شهرداران مناطق و اعضای شورای شهر تهران، این کانال را رصد می کنند.

 

جزئیات خاص

لینک کانال telegram.me/tehranpress