فوت و فن کدبانوگری

گپ
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 1000-

توضیحات

کدبانوگری و خانه داری فوت و فن هایی دارد که همه خانم های خانه از آن مطلع نیستند . برای راحت تر شدن کار در خانه خوب است برخی فوت های کوزه گری را بدانیم .
همراهی با این سرویس در ساعت ۱۵ هر روز .
سرویس ” فوت و فن کدبانوگری ” رایگان بوده و با افتخار تقدیم شما بانوان می گردد.

جزئیات خاص

لینک کانال gap.im/kadbano
×

کانال یاب حرفه ای

با جستجوی موضوعی

دانلود از بازار

اپلیکیشن کانال سرای تلگرام

دانلود ازگوگل پلی

اپلیکیشن کانال سرای تلگرام

×
×

اپلیکیشن دانلود از اینستاگرام

دانلودر فیلم و عکس از اینستا

دانلود از بازار

اپلیکیشن کانال سرای تلگرام

دانلود ازگوگل پلی

اپلیکیشن کانال سرای تلگرام