پنجره شعر

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 1000-

توضیحات

در سحر گاه سر از بالش خوابت بردار
باز كن پنجره را...

اینجا هرروز همراه ما و در خلوت خود شعر تازه بخوانید.

#پنجره_شعر
#شعر_ناب

جزئیات خاص

لینک کانال t.me/panjeresheer