ژامه وو، ادبیاتِ هنر و فلسفه

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 2000+

توضیحات

ژامه وو گوشه ی دنجی است برای سبک کردن بار هستی با جادوی ادبیات و هنربرای آنان که جانی شوریده و عاشق دارند و نگاهی دیگر. 

جزئیات خاص

لینک کانال t.me/Jamais_vu20