کتایون جعفری

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 1000-

توضیحات

شعر و ترانه کتایون جعفری

جزئیات خاص

لینک کانال t.me/katayonjafari