قرص قمر

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 2000+

توضیحات

سلام حضرت دلبر

سلام قرص قمر

زمین که لطف ندارد

از آسمان چه خبر

جزئیات خاص

لینک کانال t.me/ghorseghamr
×

کانال یاب حرفه ای

با جستجوی موضوعی

دانلود از بازار

اپلیکیشن کانال سرای تلگرام

دانلود ازگوگل پلی

اپلیکیشن کانال سرای تلگرام

×
×

اپلیکیشن دانلود از اینستاگرام

دانلودر فیلم و عکس از اینستا

دانلود از بازار

اپلیکیشن کانال سرای تلگرام

دانلود ازگوگل پلی

اپلیکیشن کانال سرای تلگرام