داستان کوتاه

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: +200k

توضیحات

داستان های کوتاه خواندنی

جزئیات خاص

لینک کانال telegram.me/dastan_kootah