داستانک

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 2000+

توضیحات

داستان‌های مینی‌مال،بریده کتاب‌ها و به صورت محدود:شعر و متن ادبی،موسیقی

جزئیات خاص

لینک کانال telegram.me/daastaanak
×

کانال یاب حرفه ای

با جستجوی موضوعی

دانلود از بازار

اپلیکیشن کانال سرای تلگرام

دانلود ازگوگل پلی

اپلیکیشن کانال سرای تلگرام

×

اپلیکیشن دانلود از اینستاگرام

دانلودر فیلم و عکس از اینستا

دانلود از بازار

اپلیکیشن کانال سرای تلگرام

دانلود ازگوگل پلی

اپلیکیشن کانال سرای تلگرام