کانال یه جرعه کتاب

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 10k+

توضیحات

بهترین متن ها از بهترین کتاب هایی که خوانده ایم.

جزئیات خاص

لینک کانال telegram.me/yejoreketab