خــــاص و مفـــید

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 1000+

توضیحات

داستان کوتاه

سخنان بزرگان

سخنان فلسفی

اشعار عاشقانه

 

جزئیات خاص

لینک کانال telegram.me/text_irom