پاتوق شعر

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 1000-

توضیحات

شعر و متن ادبی

جزئیات خاص

لینک کانال telegram.me/patoghe_sher
×

کانال یاب حرفه ای

با جستجوی موضوعی

دانلود از بازار

اپلیکیشن کانال سرای تلگرام

دانلود ازگوگل پلی

اپلیکیشن کانال سرای تلگرام

×

اپلیکیشن دانلود از اینستاگرام

دانلودر فیلم و عکس از اینستا

دانلود از بازار

اپلیکیشن کانال سرای تلگرام

دانلود ازگوگل پلی

اپلیکیشن کانال سرای تلگرام