پکیجهای ارزشمند و فوق العاده

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 2000+

توضیحات

✅ صدها پکیج تاپ و برتر از بهترین اساتید را تهیه کنید

✅ دانلود پکیجهای موفقیت،کارآفرینی،برنامه نویسی، زبان، کنکور و

آیدی سفارش پکیج و تبلیغات
Alireza1366_creative_mohammadi@

جزئیات خاص

لینک کانال t.me/pack_2020