کانال ذهن موفق

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: +100k

توضیحات

ثروتمندی از ذهن شروع می شود. تغییر را از خود آغاز کنیم، موفقیت از آن ماست.

جزئیات خاص

لینک کانال telegram.me/zehnemovafagh