بارون خنده

ایتا
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 1000-

توضیحات

بیا اینجا از خنده روده بر میشی

جزئیات خاص

لینک کانال eitaa.com/baroonkhanda