کانال تخصصی کار با مواد

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 1000-

توضیحات

یک کانال آرایشگری . تکنیکهای رنگ و مش. سلامت مو

جزئیات خاص

لینک کانال t.me/shabnamdarush