دیوار سکوت

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 1000-

توضیحات

Silence Wall

گاه سکوت معجزه می کند
و تو می آموزی که همیشه بودن در فریادنیست

جزئیات خاص

لینک کانال telegram.me/silence16
×

کانال یاب حرفه ای

با جستجوی موضوعی

دانلود از بازار

اپلیکیشن کانال سرای تلگرام

دانلود ازگوگل پلی

اپلیکیشن کانال سرای تلگرام

×