کرج

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 30k+

توضیحات

نگاهی متفاوت به کرج
نگاهی از دید مردم

شهرمن ، من به تو می‌اندیشم...

جزئیات خاص

لینک کانال telegram.me/KarajSarboland