قلمخونه

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 20k+

توضیحات

جملات کوتاه
داستان های خواندنی
دلنوشته

جزئیات خاص

لینک کانال telegram.me/Ghalamkhone