مجله روز

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 1000-

توضیحات

عکس زیبا متن زیبا،حکایت،شعر،دانستنی،عکس هنرمندان،پزشکی،تغذیه

جزئیات خاص

لینک کانال telegram.me/majaleh_rooz