زیباترین گوهرهای جهان

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 1000-

توضیحات

گوهر سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی: بهترین هدیه‌ی ماندگار، زیبا و مناسب. 

جزئیات خاص

لینک کانال t.me/parsigems