شبکه آرایش

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 1000-

توضیحات

بزرگترین کانال آرایشی تلگرام 

 

جزئیات خاص

لینک کانال telegram.me/chehrehsazanir